Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Visa rutor

Lucat

På denna bloggsida finns information för dig som användare, katalogadministratör och för dig som systemförvaltar eller systemutvecklar andra system på Lunds universitet.

Information finns också på Medarbetarwebben, Lucat för anställda och universitetsanknutna, samt för katalogadminstratörer och chefer.

Under fliken Logg finns information om innehåll i nya versioner och på Driftinfo (se länk i högermenyn) finns aktuell driftsinformation och information om kända fel.

 

Ansvarig för uppgifter i Lucat

  • Utsedd chef är ytterst ansvarig för att informationen om sin organisation och sina anställda i Lucat är rätt och att den speglar förhållandena i organisationen. Om ansvarsområde och befogenheter förändras för en användare ska informationen och behörigheterna ändras i Lucat.
  • En viktig uppgift för katalogadministratören är att hålla Lucat uppdaterat med korrekt information om användarna, som t ex rätt kategori för uppdrag (vilket kan påverka t ex overheadkostnader, licenskostnader mm).
  • Katalogadministratören håller även behörigheter uppdaterade utifrån användarnas befogenheter och ansvar. När personer slutar eller byter arbetsplats ska användaren tas bort från den egna organisationen.
  • En person med inloggnings-ID från Lucat ska ha tillgång till rätt mängd information och rätt IT-tjänster – varken för mycket eller för lite!

 

 

2015-10-01

Inlägget postades i

Information/Utbildning

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar