Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Användarmanualer

Lucat

Förändringar med Lucat 2.1:
Presentationsmaterial

Lathundar Lucatadministration:
Vad kan jag göra som katalogadministratör?
Undvik dubbla konton – Finns person i Lucat?
Lägg till ny anställd, manuellt
Lägg till Universitetsanknuten
Lägg till Stipendiat
Lägg till Emeriti
Lägg till uppdrag på person med befintligt LU-konto
Koppla och godkänn en identitet
Förläng/avsluta uppdrag
Vem får notifieringar om uppdrag?
Lägg till eller ta bort verksamhetsroll till enhet eller person
Ansöka om ny alt ta bort ansökt behörighet – katalogadministratör
Vem attesterar behörigheter?
Attestera behörighetsansökningar
Rätta/ändra namn på person

Ändra personlig information för annan

Ändra kontaktuppgifter på verksamhetsroll från persons översikt
Rätta personnummer

Change language to English in Lucat

Skapa ny-uppdatera-ta bort Verksamhetsorganisation
Ta ut rapporter från Lucat

Lucatmanual:
Katalogadministratör
ServiceDesk och SuperAdmin

Lathundar om Lucat för anställd/student:
Ansöka om ny alt ta bort ansökt behörighet – användare
Change language to English in Lucat
Skapa besökskonto
Ändra personlig information om dig själv
Ändra kontaktuppgifter på verksamhetsroll från persons översikt

Passport

Administration:
Generera engångskod för kontoaktivering
Generate one-time pass code for account activation
Genomför ID-kontroll
Återställ lösenord

Anställd/student:
Aktivera ett nytt konto
Aktivate a new account
Verifiering av kontaktinformation
Verification of contact information
Byt lösenord
Tillitsnivå-verifiera identitet
Konfigurera stark autentisering
Configure strong authentication