Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Att använda LU-konto

Många av IT-tjänsterna vid universitet stödjer att du använder ditt LU-konto för att logga in. På ”Min Sida” i Lucat står ditt användarnamn. Detta användarnamn består av sex till åtta tecken som kallas användarid.

Beroende på vilken IT-tjänst eller system du ska logga in på så används i vissa fall endast dessa sex till åtta tecken. Andra IT-tjänster kräver att du efter efter dessa tecken anger strängen ”@lu.se”. Den avslutande textsträngen innebär att ditt användarnamn är garanterat unikt i universitetsvärlden. På många lärosäten i världen kan du logga in med ditt LU-konto för att få åtkomst till det trådlösa nätverket eduroam.

Tillitsnivå
Tillitsnivå är ett mått på hur säker man är på vem som är innehavaren av ett konto. Tillitsnivå presenteras på Min Sida i Lucat tillsammans med övriga kontouppgifter. Det finns två nivåer, ”Obekräftad” och ”Bekräftad”.

”Obekräftad” innebär att kontot innehåller tills största delen självuppgiven information.

”Bekräftad” tillitsnivå får du som användare genom att katalogadministratör genomför en identitetskontroll och därigenom säkerställer vem användaren av kontot är.

Lämpligen genomför katalogadministratör detta i samband med utdelande av kontouppgifter till användaren. Lucat får också importerat uppgifter om utförda identitetskontroller i samband med uthämtande av LU-kort.

Om tillgång till andra tjänster med hjälp av ditt LU-konto, se information om SWAMID.