Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Tjänstedefinition

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO
Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Lunds universitet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet
Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter inom ramen för identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som fastställts av Lunds universitet, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar
Lunds universitet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Lunds universitets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Lunds universitet finns dokumenterad i Lund University Identity Management Practice Statement.  Lunds universitet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Lunds universitet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor
För frågor och felanmälan gällande Lunds universitet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler:

Tfn:             046-222 9000

Epost:         support@lu.se

Webb:         http://support.lu.se