Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

SWAMID

SWAMID
Universitet är medlem i SWAMID (länk till www.swamid.se) som är en identitetsfederation i Sverige för högre utbildning. SWAMID har idag mer än 50 medlemmar i form av samtliga lärosäten i Sverige, ett antal myndigheter relaterade till högre utbildning samt en del stiftelser.

Med hjälp av samarbetet i SWAMID kan IT-tjänster som är förberedda för så kallad federerad inloggning så kommer ditt LU-konto att kunna fungera även för IT-tjänster vid andra lärosäten eller myndigheter. De IT-tjänster som universitetet köper ifrån Sunet, som Adobe Connect Pro och LU Box är exempel på detta.

Andra IT-tjänster som kan vara lämpliga för detta är verktygsstöd i samband med forskningsprojekt som innefattar medlemmar ifrån ett antal lärosäten.

Via SWAMID är universitetet även med i ett större samarbete kallat eduGAIN som innefattar lärosäten inom hela EU/EES-området.För att på ett bra sätt deltaga i dessa nationella resp internationella samarbete stödjer Lucat två begrepp, entitetskategorier respektive tillitsnivå.

Entitetskategorier