Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Anslutning Lucat Open

För att få tillgång till Lucat Open, fyll i formuläret som nås från nedanstående länk:
https://luservicedesk.service-now.com/support/?id=services_swe

Välj ”Ansökan om sa_konto” under rubriken ”Katalogtjänster”.

Du behöver göra följande inställningar för att ansluta till Lucat Opens databas (SQL):
Instans: lucatopen.lu.se
Databas: lucatopen (Skall anges!)
Port: 1433
User: din användare som du fått via Servicedesken
Lösenord: ditt lösenord som du fått via Servicedesken
Autentisering:  Windows autentisering