Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Active Directory

Active Directory som autentiseringstjänst kräver Windows-baserade applikationer i de flesta fall. För att uppnå full funktionalitet bör både IT-tjänsten och klienten vara medlemmar i samma Active Directory.

Active Directory är ett lämpligt val för autentisering av användare av Windows-baserade system. För icke-web-baserade IT-tjänster som finns vanligen integrerat stöd för denna autentiseringsmetod. Det är dock väldigt viktigt att säkerställa att kritisk nätverkskommunikation sker KRYPTERAT enligt gängse standarder då det till skillnad ifrån de två övriga autentiseringsmetoderna går att garantera detta ifrån infrastrukturens sida.