Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

ADFS

Active Directory Federation Services (ADFS)
Ett alternativ till att använda Shibboleth är att konfigurera en IT-tjänst till att använda autentisering via ADFS. Förutom xxx implementerar ADFS även SAML2. De stora skillnaderna jämfört med Shibboleth är att ADFS kräver separat konfiguration för resp IT-tjänst då ADFS saknar stöd för entitetskategorier.