Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

CAS

CAS implementerar autentisering men ej vidare informationshantering om användaren. CAS kräver antingen avsaknad av ytterligare informationsbehov i applikationen eller applikationslogik för att söka information om individen i t ex LucatOpen.

CAS är ett lämpligt alternativ för implementation för web-applikation med enkla behov av autentisering.

  • Få användare
  • Inget känt framtida behov av federerad inloggning
  • Inget applikationsbehov av information eller auktorisation knuten till individen