Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Datamodell

Datamodellen som används för lagring av information i Lucat kallas luEduPerson och är baserad på en internationell standard i universitetsvärlden benämnd eduPerson. luEduPerson innehåller förutom attribut ingående i den internationella standarden tillägg ifrån norEduPerson (tillägg som är gemensamma för de nordiska länderna) samt de lokala tillägg som har bedömts täcka behoven för universitetet.

Tre primära källor för dokumentation av luEduPerson finns för närvarande. Det första är en schematisk översikt över själva datamodellen inkluderande attributen samt objektklasser och hur dessa är relaterade till varandra. Observera att denna schematiska översikt är grunden både för hur datamodellen är implementerad i LucatOpen (MSSQLServer) resp i Active Directory. Det finns därför tekniska attribut i stil med tidsstämplar resp primary/foreign key i bägge dessa miljöer som ej är representerade i datamodellen.

En sammanställning av vad respektive attribut innehåller för värden finns i ett Excel-ark med möjlighet att filtrera t ex på vilka attribut som finns i vilka objektsklasser. Dokumentationen innehåller också information för delar av attributen om datatyp och datalängd.

Slutligen finns också en datamodell av LucatOpens implementation av luEduPerson med primary/foreign key.

Behöver du tillgång till datamodellen, kontakta LU Servicedesk.

EduPersonAffiliation

Entitetskategorier