Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

eduPersonAffiliation

Enligt eduPerson-schemat finns tre attribut som beskriver anknytningen till lärosätet och är grunden för funktionaliteten kring behörigheter i Lucat

eduPersonAffiliation
Detta attribut är det primära attributet och knyts enligt luEduPersons datamodell till aktuellt konto i Active Directory resp i LucatOpen. Attributet sätts samman enligt en trådstruktur beskriven i nedanstående bild. Attributet är multi-value och ska innehålla samtliga värden man uppfyller.

eduPersonAffiliation

Nedan följer en listning av aktuella värdemängder och vilka konton som ska ha vilka värden. faculty resp staff används normalt inte av svenska lärosäten och är ej implementerat i Lucat. Alumn är inte heller implementerat i Lucat.

member, employee
Konton utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Anställd
Emerita/Emeritus
Stipendiat (postdoktoral nivå, doktandnivå
Universitetsanknutna
-Anställningsliknande former
-Lärare/forskare utan anställning vid universitetet
-Handledare

member, student
Konton utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Student
Stipendiat (grundläggande/avancerad nivå)
Universitetsanknutna
-Examensarbetare
-Deltagare i uppdragsutbildning
-Student vid annat lärosäte

alumn
Konton utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Alumn

member
Konto utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Timavlönad
Universitetsanknutna
-Gästforskare/gästföreläsare
-Konsult
-Anställd vid Region Skåne
-Väktare

affiliate:
Konton utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Besökare
Universitetsanknutna
-Servicepersonal
-Begränsat konto

library-walk-in
Konton utfärdade för tillhörighet till följande kategorier:
Biblioteksbesökare

eduPersonPrimaryAffiliation
Attributet sätts på individnivå och värdet är det högsta enskilda värdet på samtliga individens konton enligt följande definition:
employee > student > member > affiliate > alumn > library-walk-in

eduPersonScopedAffiliation
Attributet sätts samman genom att komplettera eduPersonAffiliation med aktuell domän. Samtliga konton hörande till Lunds universitet har ”@lu.se” som suffix. Attributet är precis som eduPersonAffiliation multi-value. eduPersonScopedAffiliation blir relevant när man en användare ifrån Lunds universitet använder sitt LU-konto för att autentisera sig för en IT-tjänst vid ett annat lärosäte via s k federerad inloggning.