Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Entitetskategorier

Entitetskategorier är ett standardiserat sätt att utbyta personuppgifter inom identitetsfederationerna på ett sätt som följer EUs dataskyddsdirektiv och i Sverige Personuppgiftslagen. Respektive identitetsfederation tar ansvar för att IT-tjänster uppfyller aktuella kriterier och markerar tekniskt dessa IT-tjänster.

Detta innebär att om du som användare väljer att använda ditt LU-konto för att logga in i en IT-tjänst, oavsett om det är inom universitet, vid ett annat svenskt lärosäte eller vid ett lärosäte i ett annat land inom EU/EES-regionen så kommer den IT-tjänsten få tillgång till ett antal grundläggande personuppgifter om dig som användare.

För mer information kring entitetskategorier, se SWAMIDs information om entitetskategorier för tjänsteleverantörer på https://www.sunet.se/swamid/policy/entitetskategorier/