Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Kontakt

Har du frågor om informationen i Lucat, kontakta din katalogadministratör.

Övriga fel, kontakta Servicedesken:
LU ServiceDesk
Tel. 046-222 90 00
ServiceDesk@lu.se

Kontaktpersoner för katalogadministratörer

Fakultet/motsv Namn och e-post
   
N Anders Kullberg
anders.kullberg@biol.lu.se
S Mari Esfandyari
mari.esfandyari@sam.lu.se
EHL Jörgen Norén
jorgen.noren@ehl.lu.se
Jeanette Ströberg
jeanette.stroberg@ehl.lu.se
USV/LUKOM Sara Virkelyst
sara.virkelyst@rektor.lu.se
LTH Camilla Nilsson
camilla.nilsson@kansli.lth.se
Per Foreby
per.foreby@kansli.lth.se
HT Annika Rehnö
annika.rehno@kansliht.lu.se
Birgitta Lastow
birgitta.lastow@ht.lu.se
M Lisette Eklund
lisette.eklund@med.lu.se
J Jelena Terzija
jelena.terzija@jur.lu.se
K Zita Bauerle
zita.bauerle@kanslik.lu.se
Gemensamma förvaltningen Katarina Magnusson
katarina.magnusson@hr.lu.se
Utvecklingsenheten Campus Helsingborg Carola Fors
carola.fors@ch.lu.se
UB Henrik Åslund
henrik.aslund@ub.lu.se
Anna-Karin Ekenberg 
anna-karin.ekenberg@ub.lu.se
Gerdahallen Magnus Lorentz
magnus.lorentz@gerdahallen.lu.se
Raoul Wallenberg Maria Nilsson
maria.nilsson@rwi.lu.se
Max IV Elisabeth Dahlström
elisabeth.dahlstrom@maxiv.lu.se

Kontaktpersoner i förvaltningen

Roll Namn och e-post
Systemförvaltare Pernilla Hylén
pernilla.hylen@hr.lu.se
IT-systemförvaltare Anja Granlöv
anja.granlov@med.lu.se
Systemägare John Westerlund
john.westerlund@ldc.lu.se
IT-systemägare Patrick Andersson
patrick.andersson@ldc.lu.se