Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Livscykel

Livscykelhantering
När en användares sista uppdrag/anställning tas bort/löper ut i Lucat så händer följande:

  • Kontot inaktiveras vilket innebär att användaren inte längre kan logga in i LU:s system eller skicka /ta emot mail. Ett automatsvar skickas från användarens e-postadress om någon mailar till användaren. Dock kan användaren fortfarande LÄSA sin e-post via webmail, men inte svara eller skicka. Ett standardiserat svarsmail som inte går att svara på skickas som svar på inkommande e-post.
  • Fem dagar efter att kontot inaktiverats får den ansvarige på enheten en mailnotifiering om att kontot inaktiverats och att information (e-post och dokument)  kopplad till detta konto kommer att raderas om 30 dagar. Om det finns dokument kopplade till användarens konto i universitetsgemensamma tjänster, exempelvis EGA, LU Box eller Office 365 som ni behöver fortsatt tillgång till vänligen LU Servicedesk.
  • Efter sju dagar raderas alla behörigheter sökta via Lucat och verksamhetsrollerna tas bort tillsammans med kontaktuppgifterna
  • Efter 35 dagar raderas mailboxen och hemkatalogen.
  • Nu går personen inte heller att söka fram i Lucats gränssnitt. Om personen återanställs senare med samma personnummer så får personen tillbaka sitt tidigare LU-konto men ingen gammal information eller e-post.
    Dokument som beskriver livscykelhantering ur tidsperspektiv samt åtgärder:
    Livscykel tidsperspektiv 1.7