Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Närliggande IT-tjänster

Det finns en mängd andra IT-tjänster och system som använder informationen i Lucat.
Vilken information och hur den används och som är relevant för katalogadministratörer och användare att känna till, ansvarar respektive IT-tjänst och eller system att informera om. Här finns information och kontaktuppgifter om dessa.