Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

e-post

Det finns ett antal kategorier och underkategorier som per automatik får e-post. För övriga kategorier och underkategorier ansöker man om e-post. Ansökan ska attesteras och därefter tar det ca 30 min innan användaren får tillgång till sin e-post.

Alla som e-post idag kommer att behålla sin e-post i nya Lucat. För nya användare måste chef eller den som chefen delegerat till ta ställning till om personen behöver tillgång till e-post.

Om man tillhör kategorin anställd och får fel namn i sin e-post adress, ska man kontakta lönekontoret. Då behöver förmodligen namnet i Primula ändras. Får man fel domän i sin
e-post adress kontaktar man sin katalogadministratör.

Det är verksamhetsrollen i Lucat som används för att skapa distributionslistor i den applikation som kallas EPIC. Manualer till EPIC finns på support.lu.se

Vill man vidarebefordra sin mail till en annan mailadress gör man detta i sitt mailprogram.

För följande verksamhetsroller används delade brevlådor:
administrativ chef
dekanus
kanslichef
prefekt
prodekanus
prorektor
rektor
studievägledare
vicedekanus
vicerektor