Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

E-resurser

Access till E-resurser vid Lunds universitet
UB administrerar och tillgängliggör e-resurser vid Lunds universitet.

Till våra licenser så finns det avtal som styr vem som får ha tillgång till Lunds universitets e-resurser och vad man får göra med dem. Anställda, forskare och studenter skall ha tillgång till våra e-resurser.

I och med den nya versionen av LUCAT är det tekniskt möjligt att skilja användare åt och ge dem särskilda behörigheter, vilket är relevant för fjärråtkomsten av våra licensierade e-resurser. Personer som tillhör eduPersonAffiliation ”employee” eller ”student” ska ha tillgång till våra e-resurser vilket dessa kategorier får automatiskt. Det finns dock personer som har eduPersonAffiliation ”member” som kommer att beröras av begränsningarna, nämligen fr.o.m. 1 februari kommer dessa personer ej längre att kunna komma åt E-resurserna som standard.

För att den enskilda individen som läggs i eduPersonAffiliation ”member” (t.ex. en gästforskare) ska kunna använda e-resurser vid Lunds universitet behöver personen få ett godkännande från sin prefekt och katalogansvarig genom att personen ansöker om en behörighet i LUCAT. Konton som innehas av dessa personer är manuellt upplagda och varar därav max ett år innan användarna måste bekräftas som fortfarande aktiva vid universitetet. Behörigheten kommer att fungera som övriga behörigheter i Lucat, dvs att prefekt/motsv eller via delegerad attest godkänner den resp. ansvarar för att den tas bort när den inte längre är relevant för användaren. När kontot inaktiveras försvinner behörigheten per automatik.

I Lucat ligger behörigheten upplagd under IT-tjänstgruppen Bibliotek och kommer att heta ”E-resurser”. Följande beskrivningstext kommer att finnas på behörigheten:

Denna behörighet ger tillgång till de elektroniska media som universitetet erbjuder via avtal med förlag. För att få tillgång till dessa krävs att man deltar aktivt i forskning och/eller utbildning som sker i universitetets regi. Behörighetsansökan kommer att skickas till prefekt eller den av prefekt utpekade attestanten för godkännande.

Kontaktperson:
Åsa Sellgren
Verksamhetsansvarig E-medier
Universitetsbiblioteket, Lunds universitets bibliotek

info@ub.lu.se
+46 46 222 31 56