Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Källsystem

Källsystem är det system som lagrar den korrekta versionen av informationen. Från källsystemet hämtas information till Lucat. Alla förändringar som görs av information som kommer från ett källsystem måste förändras i källsystemet och inte i Lucat.

Från följande system hämtas information till Lucat:

Primula
Härifrån hämtas information om anställda -namn, personnummer, kostnadsställe och befattning.

Ladok
Information om studenter -namn, personnummer, termin och kurs

Raindance
Attestorganisationen

Lubcat
Namn, personnummer, lånekortsnummer samt giltighetstiden på lånekortet

Nettools
Information från Nettools läggs i AD:et för att sedan läsas in i Lucat.

System kan distribuera vidare utökade informationsmängder. Då räknas de som nytt källsystem för den totala informationsmängden men inte för den ursprungliga informationen. System bör endast i undantagsfall distribuera vidare modifierad information.