Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

LU-kortet

De personer som har någon form av aktivt konto (anställd, student eller med någon av uppdragskategorierna* som är manuellt upplagt) i Lucat kan hämta ut ett LU-kort
(*Läs mer om uppdragskategorier och ev. underkategorier till dessa under fliken Uppdrag-kategorier)

Hur får man behörighet?
LU-kortet använder sig av behörighetssystemet i Lucat och kopplas till verksamhetsorganisationen med [v1234567].

Via verksamhetsroll:

 • En verksamhetsroll tilldelad på en verksamhetsorganisation i Lucat ger Automatisk personalbehörighet på LU-kortet för de uppdragskategorier som kan tilldelas en verksamhetsroll. I och med verksamhetsrollen presenteras personen på www.lu.se och Medarbetarwebben. Automatisk personalbehörighet ger tillgång till samtliga universitetsgemensamma lokaler.

Via ansökan om behörighet:

 • För de personer vars uppdrag inte tillåter en verksamhetsroll eller om man inte har behov av att personen ska ha en verksamhetsroll och därmed synas på www.lu.se och Medarbetarwebben kan man istället ansök om behörigheten Personalbehörighet i Lucat. Ansökning av behörighet sker mot respektive verksamhetsorganisation.
 • Utöver den ansökningsbara behörigheten Personalbehörighet finns det två stycken ansökningsbara behörigheter till i Lucat. Begränsad behörighet och Huvudnyckel.
  Begränsad behörighet: Man kan använda denna om man vill tilldela personer utan verksamhetsroll en lägre behörighet än Personalbehörighet, det kan till exempel gälla studenter eller vissa besökare (OBS. Gäller INTE Lucats definition av tillfälliga konto för besökare då dessa inte kan hämta LU-kort). Denna behörighet behöver sättas upp på respektive verksamhetsorganisation om man önskar använda den. Kontakta lukortet@lu.se för mer information om ni tror att ni kan ha nytta av en sådan behörighet.
  Huvudnyckel: Som namnet antyder är den tänkt att användas för att ge en högre behörighet. Den kan till exempel användas för utvalda anställda, eller som tillfällig behörighet för hantverkare. Den här behörigheten är kopplad till attestorganisationen så att prefekt eller motsvarande måste godkänna den. Även här ber vi er att kontakta lukortet@lu.se om ni tror att ni har användning för den här behörigheten.

Om uppdraget i Lucat inte längre är aktivt, men verksamhetsrollen eller en ansökt behörighet finns kvar, slutar kortbehörigheterna att fungera 36 timmar efter uppdraget avslutats.


Contractor-kort
En person som registreras i Lucat har alltid en koppling till en enhet i attestorganisationen (kostnadsställe). För en del personer är det inte praktiskt att ”ägas” av en enskild enhet i Lucat. Det kan handla om väktare, fastighetsskötare och även fastighetsägarnas underentreprenörer i de fall de har uppdrag över stora delar av LU.
Dessa personer hanteras helt utanför Lucat.

 • Normalt sett är det de lokala kortoperatörerna som kontaktar oss för att få personer inlagda direkt hos LU-kortet, även Akademiska hus kontaktar oss när de har nya entreprenörer.
 • Tanken är att när man hämtat ett Contractor-kort, sedan går till en lokal kortoperatör för att få lämpliga behörigheter inlagda manuellt och få reda på PIN-koden.
 • För att vi ska lägga upp en Contractor behöver vi personnummer, namn, företagsnamn och gärna e-postadress och/eller mobilnummer.
 • Det är en hel del jobb med dessa kort, både för oss och för de lokala operatörerna. Därför är riktlinjerna att om någon kan ta ansvar för personens uppdrag på LU så ska det läggas in som universitetsanknuten med relevant underkategori i Lucat (ex begränsat konto) och ansökas om relevant behörighet för LU-kortet.

Kortstationer och öppettider: https://lukortet.lu.se

PIN-kod och foto: https://lukortet.srv.lu.se