Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Lupin

För att få behörighet till Lupin (Proceedo) måste en ansökan om behörighet göras i Lucat. Ett Lupingruppnummer som består av 8 siffror (inget annat) anges i ansökan. Gruppnumret tillhandahålles i första hand av ekonomen på institutionen/motsvarande eller i sista hand av sektionen Ekonomi.

Det går endast att ha EN behörighet till Lupingrupp, behöver man byta vilken Lupingrupp behörigheten ska gälla för, måste man först ta bort den befintliga behörigheten i Lucat och sedan ansöka på nytt till den nya Lupingruppen.

Eventuella önskemål om utökade rättigheter eller om det saknas aktiviteter i Lupin, skicka uppgift om namn och kostnadsställe till lev@eken.lu.se så kompletteras Lupingruppen.