Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

LUSEC

LUSEC är en plattform för att lagra, hantera och analysera data på ett högsäkert sätt och i enlighet med nya GDPR. Plattformen bygger på en lagringslösning baserad på IBM Spectrum Scale, med kryptering av data, samt ett flertal komponenter från Citrix, däribland Citrix StoreFront (säker användarmiljö med diverse programvaror) och Citrix ShareFile (säker filslussningsprogramvara).

Plattformen är i dagsläget huvudsakligen anpassad för de speciella behov forskare vid Medicinska fakulteten har, men kommer i möjligaste mån att i olika etapper utökas och berikas med ytterligare programvaror och funktioner.

Användarguide för access till LUSEC