Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Webben – lu.se och lunduniversity.lu.se

På lu.se och lunduniversity.lu.se visas information om din verksamhetsroll, kontaktuppgifter samt den beskrivning av dina huvudsakliga arbetsuppgifter som finns inlagda på din verksamhetsroll. Du kan ha flera verksamhetsroller och då visas samtliga som är inlagda i Lucat. Markerar du ”Primära kontaktuppgifter” är det dessa som visas överst i visningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Till verksamhetsrollen finns ett fält som kallas ”Huvudsakliga arbetsuppgifter”. Här kan du själv eller din katalogadministratör lägga in information som är relevant för att närmare beskriva dina arbetsuppgifter. Den text du lägger in visas på lu.se och på Medarbetarwebben. Du når fältet genom översiktssidan – verksamhetsroller. Tryck på ”ändra”-knappen längst ut till höger på raden så visas uppgifterna du kan redigera.

Fördröjning mellan Lucat och webben
På grund av fördröjningar i sökningen på lu.se kan det ta mellan 2-24 timmar innan nya upplägg och ändringar visas på lu.se och lunduniversity.lu.se.