Lucatbloggen har flyttat till: https://www.it.lu.se/system/lucat

Inga uppdateringar görs längre på denna sida.

Verksamhetsroller

I Lucat kan du ha en eller flera verksamhetsroller. I och med att du tilldelas en verksamhetsroll, knyts du till verksamhetsorganisationen i Lucat.

Det är katalogadministratören som lägger upp din verksamhetsroll. Det är till verksamhetsrollen man lägger in kontaktuppgifter, adresser, telefonnummer och hämtställe.

Verksamhetsrollen används också av andra närliggande system och IT-tjänster. Har du en verksamhetsroll visas dina primära uppgifter på lu.se och lunduniversity.lu.se. LU-kortet styr den automatiska behörighetstilldelningen utifrån verksamhetsrollen.

Tjänstledighet
Det finns en kryssruta för att markera om en person är tjänstledig. Då visas texten Tjänstledig  tillsammans med personens övriga information på lu.se, medarbetarwebben och lunduniversity.lu.se. Användaren själv kan administrera kryssrutan.

Visa inte på webben
Genom att sätta ett kryss i denna ruta kan du tilldela en verksamhetsroll utan att personens information visas på www.lu.se, medarbetarwebben och lunduniversity.lu.se.

Verksamhetsroller i organisationsvisningen
Katalogadministratör, inköpssamordnare, skyddsombud, brandskyddsansvarig och föreståndare för brandfarlig vara är roller som visas per organisation på www.lu.se, medarbetarwebben och lunduniversity.lu.se och bör därför läggas upp så att personerna är enkla att hitta.

Felaktig eller saknad verksamhetsroll
Om din verksamhetsroll är felaktig, kontakta din katalogadministratör som kan rätta detta till dig.

Saknas en verksamhetsroll, kontakta din katalogadministratör. Katalogadministratören kontaktar sin kontaktperson om önskemål om nya verksamhetsroller.